naglowek_oncosurgery2017.JPG

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI / REGISTRATION

 

We would like to announce that all registered members of European Society of Surgical Oncology (ESSO) can participate in the conference free of charge.

 

In order to declare your participation in the conference, please fill in and submit the online registration form available at the following link:

ON-LINE REGISTRATION

The conference is destined for medical doctors who are authorized to issue prescriptions or people who trade medical products. Please provide your physician license (PZD) number or your eligibility statement during registration.

---

W celu zadeklarowania uczestnictwa w konferencji bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

REJESTRACJA ON-LINE

W celu dokonania rejestracji grupowej prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.


BIURO ORGANIZACYJNE

 

Skolamed_adres_2017.jpg

Opłaty rejestracyjne dla uczestników konferencji:

•    200 zł brutto – promocyjna opłata rejestracyjna do dnia 30 września 2017 *

•    250 zł brutto – standardowa opłata rejestracyjna od dnia 1 października 2017 *

•    bez opłaty – członkowie European Society of Surgical Oncology (ESSO)

* - decyduje data zapłaty

 

Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, identyfikator, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo i otrzymanie punktów edukacyjnych, przerwy kawowe oraz lunch, podatek VAT.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania liczby osób uczestniczących w konferencji. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa może zostać zakończone w każdym momencie. Informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo proszę wpłacać na konto:

właściciel konta:         PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:             Deutsche Bank Polska SA Oddział w Lublinie
numer konta:              59 1910 1048 2305 0063 2357 0007